4 Haziran 2016 Cumartesi

BAŞKAN TÜRKER, KAYNARCA’YI DÜNYAYA TANITIYOR
Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ve Yazı İşleri Müdürümüz Faruk Ceylan, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna davet edildi. Konsoloslukta yapılan görüşmede Kaynarca projelerine destek sözü verildi.

BAŞKAN TÜRKER, KAYNARCA’YI DÜNYAYA TANITIYOR

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Abdolreza Rashed; “Kaynarca ve Başkan Serdar Türker,  İran tarihi ve  bizim için  önem arz etmektedir. “


Sınır Kent Gazetesi Özel Haber
Kaynarca Belediye  Başkanı Serdar Türker ve Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü   Faruk Ceylan, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul  Başkonsolosluğunun daveti üzerine;   Başkonsolos Yardımcısı  Abbas A. Tavassoli, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Abdolreza Rashed ve İran İslam Cumhuriyeti Protokolünden Habib Mesri’yi ziyaret ettiler.
140 yıllık Konsolosluk binası  toplantı salonunda gerçekleşen  ziyarette, daha önce Kaynarca’ya gelerek doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten heyet, en kısa zamanda yeniden Kaynarca’yı ziyaret etmek istediklerini, Kaynarca Belediyesinin projelerine destek vereceklerini ifade ettiler.

Başkan Serdar Türker’in kendileri ile irtibata geçene kadar böyle bir Cennet köşeden  haberdar  olmadıklarını  belirten Tavassoli ve Rashed, İran’da da adı Kaynarca olan, soğuk ve sıcak Kaynakları ile ünlü bir Belde  olduğunu belirterek, İran’da  ki Beldenin de Kaynarca olmasının tesadüf mü? Yoksa burada ki Kaynarca ile alakalı bir tarihin varlığından mı kaynaklandığını bilmediklerini ama bu konuyu da araştıracaklarını söylediler ve iki Kaynarca’yı kardeş şehir ilan etmek istediklerini söylediler.
Başkan Serdar Türker’in kendilerini Kaynarca’da büyük bir misafirperverlikle ağırladığını belirten heyet, Ata dedeleri Pers imparatoru Dara’nın 2 bin 500 yıl önce Kaynarca’ya gelerek Kaynak başına anıt dikip, anıta bir kitabe yazdırdığını, Dara’nın  Kaynarca’ya duyduğu hayranlığı tarif ederek tarihe not düştüğünü, bunu Belediye Başkanı Serdar Türker’den öğrendiklerini belirttiler.
 İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Başkan Türker’in bilgilerini tarihsel kaynaklardan doğruladıklarını ve Kaynarca’da  olması gereken 2 bin 500 yıllık Dara kitabesinin bulunarak Kaynarca’ya geri iade edilmesi için uluslar arası girişimleri başlattıklarını belirttiler.
2 bin 500 yıl önce dedelerinin ayak bastığı, büyük hayranlık duyarak  anıt diktirip kitabe yazdırdığı Kaynarca’nın  yerinin kendileri içinde büyük önem taşıdığını belirten Başkonsolosluk yetkilileri, Atalarına ve tarihlerine sahip  çıkan, bu tarihi  gün yüzüne çıkarak yaşaması için çaba sarf eden Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker’in, hem  İslam Cumhuriyeti, hem de dünya tarihi açısından  büyük önem taşıyan, 2 bin 500 yıllık   geçmişe ışık tutmasının taktire şayan bir girişim  olduğunu söylediler.
 İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Abdolreza Rashed; “ Akılcı ve samimi yaklaşımı ile Ata dedemiz Pers İmparatoru Darius’u  tarihin derinliklerinden çıkarıp dünya sahnesinin önüne koyan Belediye Başkanı Serdar Türker bizim için büyük önem arz etmektedir. Aynı dine ve kültüre sahip olmak ise bizleri bir birimize daha da çok yaklaştırmış ve bir kardeşlik hukukunun gerçekleşmesini sağlamıştır.
Bundan böyle Belediye Başkanı Serdar Türker’in tüm projelerine destek vereceğiz. Kendisine katkı sağlamak için çalışcağız.
Kaynarca’da tanıştığımız, haber ve makaleleri ile yaşananları kamuoyuna duyurarak, bizlere  ciddi anlamda destek  sağlayan Sınır Kent  Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Ceylan’la da kardeşliğimiz Kaynarca’da başlamış, İstanbul davetimizle pekişmiştir.
Ceylan’ın yazdığı yazılarve makaleler   arşivlerimizde  tarihsel vesika olarak yerini  almıştır.
Değerli Başkan Serdar Türker ve Gazeteci dostumuz Faruk Ceylan’a teşekkür ediyor, ülkemiz adına şükran duyuyoruz.” dedi.   
Tarih kokan  konsolosluk binasının devasa toplantı salonunda gerçekleşen samimi ve uzun süren  istişareden sonra Başkan Türker ve Yazı İşleri Müdürümüz Ceylan, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkileri  ile Boğaz’da yenen yemekten sonra Kırklareli’ye döndüler.


DARA 700 BİN KİŞİLİK CAVİDAN ORDUSU İLE 3 GÜN KAYNARCA’DA KALDI.
Eski Yunan tarihçilerinin anlattıklarına göre Pers Hükümdarı Daireus (Dara) M.Ö: 514 yılında çıktığı Sikitya seferinde İstanbul, Çatalca, Vize, Poyralı yolu üzerinden Tearos (Sunak yeri-Kaynaklar ) denilen Pınarhisar-Kaynarca arasındaki yere geldi. Tarih bunu “Onbinlerin yürüyüşü “ diye kaydeder.
M.Ö: VI.yy’da Kaynarca ve yöresinde meydana gelen tarihi olay yörenin  Eski Çağ Tarihi kapsamında oynadığı rol bakımından önemlidir. Olayın kahramanı  Pers İmparatoru  I.Darieus (Dara) Eskiçağ dünyasının süper güçlerinin başına geçtiğinde  Anadolu’da Ionia, Lydia, Kilikia ve Daskyleion bölgelerini ele geçirdi. M.Ö: 514 Pers İmparatorluğunun
Başkenti Susa’dan yola çıkarak bugünkü Romanya topraklarında yaşadığını öğrendiği atlı-göçebe bir toplum olan İskitlere karşı sefere çıktı.
İran Hükümdarı DARA Sikitya Seferine giderken 700 yüz bin kişilik Cavidan (Hiç bitmeyen, sayısı azalmayan) ordusuyla Kaynarca Kasabasının bulunduğu yerde Ergene çayının ayaklarından olan TARA suyunun ve bu günkü Kaynarca membaları adını alan suyun başında konakladı.

 BULGARLAR DARA KİTABESİNİ BULGARİSTAN’A GÖTÜRMÜŞ.
Kaynarca’nın kaynak  suları  DARA' nın çok hoşuna gitmiş, doğal güzelliklere hayran kalmıştır.  Kaynarca meydanında ki suyun başına bir anıt  diktirerek, anıtta ki kitabeye; " DARA NASIL BU DÜNYANIN HAKİMİ VE HÜKÜMDARI İSE  YENE (KAYNARCA) SULARI DA SUYUN HÜKÜMDARIDIR " ibaresini yazdırmıştır.
Balkan Harbinde Bulgarlar  Kaynarca’dan çekilirken  Dara’nın kitabesini  söküp Sofya' da ki müzelerine naklettikleri kitabenin  halen bu müzede olduğu, bir söylentiye göre de Rusya, Petersburg müzesinde olduğu iddia edilmektedir.
Yunan tarihçi Herdot’a göre  DARA Kaynarca Kasabasında üç gün kaldıktan sonra Sikitya Seferine Ordularını iki koldan göndermiş, bir kısmı Kaynarca - Kırklareli yolu ile, bir kısmı da Sazara - Koyva yolu ile gönderdiği, ordularını o zaman Kırkklise adı verilen Kırklareli'nde Hükümet kuran MASAGET Türkleri, İran Hükümdarı DARA'ya Kırklareli'nin 5 kilometresinde ve Şeytan Deresinin batısında DARA'nın askerleriyle harb etmiştir.


Kaynarca Kasabası Miladın 46'ncı senesinde Trakya illeri ile beraber Roma' lıların eline geçmiştir. Milattan 1357 yıl sonra Murat Hüdavendigar tarafından fethedilerek Osmanlıların eline geçmiştir.
14ncü asırda Türklerin eline geçen Kaynarca Kasabasında yerleşen Türklere YEN Türkleri denilmiştir. Kasabanın ismi 1920 yılına kadar YENE olarak anılmış bu tarihten sonra kaynayan memba sularının çok olması nedeni ile KAYNARCA adı verilmiştir.

Hiç yorum yok: