23 Mart 2013 Cumartesi

Dikkat Kiremit düşebilirKırklareli Günlüğü

Faruk Ceylan
Eski İş Bankası’nın arkasındaki sokakta bulunan ve yoldan geçenlerin üzerine yıkılması an meselesi olan harabe binanın önüne telden yapılmış seyyar ızgara barikatla koruma önlemi alınmış. Öyle mükemmel bir güvenlik sağlanmış ki, görmeye değer. Barikatın üzerine de “DİKKAT ÇATIDAN KİREMİT DÜŞEBİLİR”  Levhası asılmış. Hangi aklı evvelin aklına gelmiş bu akıllara zarar uyarı şaşırmamak elde değil. 
Bırakın damdan kiremit düşmesini bina zor ayakta duruyor. Yağışlı havaların devam etmesiyle kiremidini bilmem ama kendisi komple yola göçecek. 
İnsanlar bu yolu kestirme yol olarak kullandıkları için olsa gerek insan trafiği oldukça yoğun. 
Binanın karşısında bulunan pansiyondaki öğrenciler, pansiyondan çıktıkları vakit mecburi istikamet binanın önünden geçiyorlar. Mahalle çocukları binanın önünde oynuyorlar. Özetle felaket avazı çıktığı kadar geliyorum diye bağırıyor. 
Şimdi bu bina yıkılıp bir can kaybı olduğunda kim sorumlu olacak biliyor musunuz? Bilmeyene söyleyeyim. Binanın sahibi sorumlu olacak. 
 Çünkü Kanun gereği burada güvenlik tedbirlerini binanın sahibinin alması gerekiyor. Binanın sahibi zaten binadan vazgeçmiş tedbirini nasıl alsın. Şimdi olası bir can kaybına karşı binayı yıkayım dese, yok kardeşim yıkamazsın, bu bina tarihi eser denecek. Yapayım dese çivi çakamazsın denecek. İyi de adam bu binanın yıkılmasına nasıl engel olacak. Binanın önünde nöbet mi tutacak. Allah esirgesin biri ölürse neden tedbir almadın diye adamın yakasına yapışılacak. 
Bu arada, Belediye Başkanlığı da o muhteşem ızgara telden barikatın üzerine, “Bu bina 2863 sayılı kanun gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş, olup; yapı ile ilgili Kırklareli Belediye Başkanlığının herhangi bir tasarrufu yoktur .” yazısını iliştirerek haklı olarak kendisini garantiye almış.
İşin prosedürü nedir bilemem ama yetkililerin bir can kaybı olmadan buna bir önlem alması gerekiyor. Birkaç tel barikat konup zaten büyük bölümü yıkılmış olan binanın tamamen yıkılmasını beklemek Tarihi binaya sahip çıkmak korumak değil, felakete zemin hazırlamaktır.
2863 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği; Korunma alanı ile ilgili karar alma yetkisi: 
Madde 8 - Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir. Koruma Kurullarının kararına 61 inci maddenin ikinci fıkrasına göre itiraz edilebilir. 
Korunma alanlarının tespitinde, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, görünümlerinin ve çevreleri ile uyumlarının muhafazası için yeteri kadar korunma alanına sahip olmaları dikkate alınır. Bu hususlarla ilgili esaslar. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 
İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı: 
Madde 9 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/3 md.) Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır. 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı fonu: 
Madde 12 - Özel hukuka tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır ve kredi verilir. 
Bu amaçla, bir Devlet bankasında açılacak özel bir hesapta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı emrinde "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu" kurulur. Bu fonun ita amiri Kültür ve Turizm Bakanıdır. 
Bu fonun gelirleri, her yıl Devlet Bütçesinden ayrılacak ödenekler ile bu fondan verilecek kredilerin faizlerinden oluşur. 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımlar, fondan yapılacak harcamalar ve verilecek kredilerle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
Benim tavsiyem, bina sahibinin ve yetkililerin zaman geçirmeden bu problemini çözmeleri yönünde hareket etmeleridir.  Bina sahibinin ayni ve nakdi yardım talebinde bulunması 12. maddeye göre mümkün. Yardımı talep edin de, binayı yeniden yapın bence.
Dilerim bu bina yıkılıp da birilerinin ölümüne sebep olmaz.

Hiç yorum yok: