27 Mayıs 2013 Pazartesi

Türkkan; “Bölge Turizm Alanı ilan edilmeli”

“Istırancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı” İğneada’da yapıldı
* Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı (DAYKO)  Nusret Türkkan, Istırancalar ve Çevresinin ekoturizm açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyarak bölgenin Turizm Alanı ilan edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Istırancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü 09.30-19.30 saatleri arasında 
Kırklarelinin Demirköy ilçesine bağlı İğneadadaki Resort Hotelde  yapıldı. 
Çalıştaya; Prof. Dr. Osman İnci,  Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Turan, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Elmas Cankurt, Kamu Kurum ve kuruluş yöneticileri, Üniversite Öğretim Üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediyelerin Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İş adamları ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 
Çalıştayın açılış konuşmasını Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı Nusret Türkkan yaptı. Istıranca ve çevresinde Eko Turizmin önemine dikkat çeken Başkan Türkkan;
Gelecek kuşakların beklentisini yok ettiğimiz Ergene hastalık ve zehir akıtmaktadır. Nehrin, Istıranca Dağlarından doğduğu yerde suları içilirken, Geçtiği yerde ise bereketi yok eden, endüstriyel kirlilik, hastalık ve zehir akıtmaktadır. Bunun sebebi, Ergenenin Çimento Fabrikaları ve Taş Ocaklarının tehditlerine maruz bırakılmasıdır. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bilim insanları ile birlikte geleceğimize sahip çıkmak hepimizin görevidir dedi.
Başkan Nusret  Türkkan Istıranca lar ve çevresinin ekoturizm açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyarak Turizm Alanı ilan edilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak, bölgedeki mevcut sorunların çözümünde yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğu, faaliyetlerden sorumlu olan kurum ile kuruluşların tespiti ve bu kurumlara olan görevleri  belirlemek üzere oluşturulan çalıştayın, Istırancalar ve Çevresinin turizm alanı ilan edilmesinin şart olduğunu söyledi. 
DAYKO Başkanı Nusret  Türkkanın konuşmasından sonra, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybalda Bölgenin Turizm alanı ilan edilmesi için Orman teşkilatı olarak her türlü çabayı göstereceklerini ve Yöre insanının yörede tutulması için çalışılırsa, Ekoturizmin gelişeceğini söyledi.
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Bölge insanı 31 aileyi de Ekoturizm için desteklediklerini belirterek; Ekoturizm için Kredi vereceğiz ancak kredi verecek aile bulmakta zorlanıyoruz dedi. 
Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Turanda; Istıranca Dağları doğal varlığını korumuş Muhteşem longoz ormanları, Dupnisa, Demirköy Dökümhanesi, gibi değerlere sahip, denizin mavisi ile yeşilin birleştiği İğneada,Kıyıköy gibi Bölgelerimiz de, Ekolojik dengenin sağlanması için yapılacak planların içinde Bölge halkı da yerini almalıdır. Bizlerde çevrenin korunması için her türlü akademik desteği vermeye hazırız dedi.
Kırklareli Turizm Müdürü Mustafa Çağatayda Ekoturizmin önemine dikkat çektiği konuşmasında; Istıranca ve çevresini Turizm olgusu içine çevre bilinci ile sokma gereği vardır. Bu bölge Ekoturizme açılmak zorundadır. 670 bitki türüne sahip olan doğal güzellikleri bölgeyi farklı kılmaktadır. Bölgede 310 tür böcek, 98 tür balık barınmaktadır. Doğa yürüyüşleri foto safari gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Bu Bölgeye yatırımcı ve turist akını oluşturmak için, doğallığı korumak gerekmektedir. Istırancalar ve çevresi Bakanlar Kurulu Kararı ile en kısa zamanda Turizm Bölgesi ilan edilecektir dedi.
Açılış konuşmalarından sonra Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakır Istırancalar ve çevresinde ekoturizm çalıştayı ilgili bir sunum yaptı. 
Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakır sunumda Ekoturizm faaliyetlerinin tamamının bölgede uygulanabileceğine dikkat çekerek;
Bölgede Ekoturizmin başarı ile uygulanmasını gerektiren 4 temel neden bulunmaktadır. Bunlar; Planlar, Projeler, Bakanlık Uygulamaları ve Sınırötesi uygulamalardır. Trakya Bölgesinin Bakanlıkça onanan 1/100.000 ölçekli Revize Planı ve 2011 yılının sonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine ait kurullardan geçerek onanan 1/25.000lik Çevre Düzeni Planları kapsamında Ekoturizm Alanları bulunmaktadır. Bu alanlar Kuzeyde Yıldız Dağlarından başlayıp Karadeniz Kıyısına inen ve oradan da Bulgaristan sınırına dayanan bölge, Güneyde Ganos ve Çevresi ve Batıda Gala Gölü ve çevresidir. Envanter alanında yapılmış olan planlama çalışmalarında; Kırklareli ilinin Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri Agro-Ekoturizm Potansiyeline dayalı geliştirilmesi öngörülen alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Demirköy ve Vize ilçelerinde daha çok Spor, Agro-Eko ve Doğa Turizminin geliştirilmesi; İğneada ve Kıyıköy Beldelerinin Eko-Turizm Kenti olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Bölgede son 10 yıl içinde Ekoturizmin alt yapı çalışmalarını kolaylaştıran 2 kapsamlı Proje tamamlanmıştır. Bu projelerin tümünde Ekoturizmin teşvik edilmesini sağlayan unsurlar bulunmaktadır. Projelerden ilki Bölgede Dünya Bankası ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesidir. (GEF-II) Bu projede envanter alanının flora ve fauna değerleri tanımlandıktan sonra kaynak kullanımı konusundaki fırsat ve tehditler sıralanarak koruma-kullanma dengesinin oluşturulması salık verilmiştir. Trakya Alt Bölgesi 1/100000 Revize Çevre Düzeni Planında belirtilen plan kararlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. İkincisi ise; ABnin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen Kırklarelinin Karadenize bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağlarında uygulanan Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi Aralık 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu projede 4 ana faaliyet öngörülmüştür; Envanter ve Planlanma; işbirliği yereldeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye ve Bulgaristandaki ilgili (kurumlar arasında), Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme, Doğa Eğitim Merkezi (Dereköy yolu üzerinde). Kırklarelide gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde koruma alanları olarak tanımlanmış alt bölgeler bulunmaktadır. Bu alt bölgelerde Longoz ve çevresinde bulunan 1 Milli Park (MP), 2 adet Tabiatı Koruma Alanı (TKA) ve 2 adet Sulak Alan (SA) mevcuttur. Eko Turizm Kentleri: Demirköy ve Vize ilçelerinde Spor, Agro-Eko ve Doğa Turizm Alanları geliştirilecek ve İğneada- Kıyıköy Beldeleri Eko-Turizm Kenti olarak değerlendirilecektir. Bu alanlar, doğaya duyarlı kullanımlarla Eko-Turizm ve Kıyı Turizminin yapılması öngörülen yerler olarak potansiyel taşımaktadırlar.
* Agro-Eko-Turizmin Geliştirileceği Alanları: Kırklareli ilinin Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri Agro Eko Turizm Potansiyeline sahip yerleşimlerdir. Kofçaz, Demirköy ve Vizenin organik tarım potansiyeli bölgenin kültürel kimliği ile bütüncül bir anlayış içerisinde değerlendirilmelidir.
* Yat Turizminin Geliştirileceği Alanlar: Demirköy ve Vizede Yat Turizminin geliştirilmesi önerilmektedir. Mevcut limanların işletmelerinin geliştirilmesi, kıyılarda yapılacak fizibilite çalışmaları kapsamında, özellikle İstanbul ile bağlantısını güçlendirecek. Deniz Otobüsü Seferleri için uygun alan belirlenerek deniz ulaşımının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
* Deniz Ulaşımının Diğer Bölgelerle Bağlantısının Güçlendirileceği Alanlar: Planla turizmin geliştirilmesi planlanan Kırklareli Demirköy ve Vize ilçelerinin, öncelikle deniz ulaşımının bu gelişmeyi besleyecek şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Bu merkezlerde mevcut ya da öneri yat limanları bu amaç için kullanılacaktır.
* Arkeolojik Turizminin Geliştirileceği Alanlar: Kırklarelide Vize ilçeleri Arkeolojik Turizminin destekleneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda Arkeolojik kentlerin ve diğer yapıların ortaya çıkarılması için kazılarının başlatılması, tarihsel mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon oluşturulması, tarihsel mirasın ziyaretini teşvik edecek güzergahların düzenlenmesinin yanı sıra bölgenin kültür envanterinin çıkarılıp tanıtımının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
* Doğa ve Spor Turizminin Geliştirileceği Alanlar: Doğa turizmi yapılabilecek potansiyel alanlar arasında; Longoz Ormanları, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı, İğneada ve Kıyıköyde Karadeniz kumsalları ve bunun dışındaki yapay ve doğal göller yer almaktadır.
* Sağlık Turizmin Geliştirileceği Alanlar: Trakya Alt Bölgesi orman alanları ve su kaynakları ile Sağlık Turizmi açısından önemli potansiyeller barındırmaktadır. Sağlık Turizminin geliştirileceği alanlar Kırklarelide Demirköy ilçesi ve çevresidir.

* Arkeolojik Turizmin Geliştirileceği Alanlar: Trakya Bölgesi, tarih öncesi dönemlere kadar uzanan ve çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, bir kısmının kazı çalışmalarına balanmış antik yerleşme alanlarıdır. Bu alanlarda Arkeolojik kentlerin ve diğer yapıların ortaya çıkarılması için kazılarının başlatılması, tarihsel mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon oluşturulması, tarihsel mirasın ziyaretini teşvik edecek güzergahların düzenlenmesinin yanı sıra bölgenin kültür envanterinin çıkarılıp tanıtımının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Antik yerleşmelerden Edirnede Enez, Tekirdağda Marmara Ereğlisi, Kırklarelide Vize ilçeleri arkeolojik turizminin destekleneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Bu planda sembol olarak gösterilen arkeolojik turizmin geliştirileceği alan sınırları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bölgede yer alan Istranca (Yıldız) Dağları, Bulgaristanda Strandja, Türkiye?de Istranca veya Yıldız Dağları olarak anılmaktadır. Istranca Dağı, Bulgaristanın güneydoğusu ile Türkiyenin Avrupa kesimi arasında 70 km uzanmaktadır. Bir bölümü Türkiye, bir bölümü de Bulgaristan sınırları içinde kalan Istranca Dağlarının Türkiye tarafında kalan kısmı Karadeniz kıyı bölgesini içine alacak şekilde 197.000 ha.lık bir alanı kaplamaktadır. En yüksek tepesi 1031 metre ile Türkiye tarafında bulunan Mahya Tepesidir. Burası aynı zamanda Türkiyenin Avrupa kesimindeki en yüksek noktasıdır.
11 Yıldız Dağları Biyosferi Kitapçığı, (2010). Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, s.2.  Uluslararası düzeyde Istranca Dağları, Avrupa doğal mirasının korunması açısından Orta ve Doğu Avrupadaki 5 en önemli alanlardan biri olarak tanımlanmıştır dedi.
Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakırın sunumundan sonra, katılımcılar grup çalışması için bir araya geldiler. Verilen öğle yemeği arasından sonra gruplar, Istranca ve çevresinde ki mevcut sorunların tespiti için verileri masaya yatırarak çalışmalarını sürdürdüler. Çalıştay gruplarının Saat 18.30a kadar süren çalışmaları, grupların sunumlarıyla devam etti. Saat 19.30da çalıştayın değerlendirmesi yapılarak, Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm konulu çalıştay sona erdi. 
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği çalıştayın ardından Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizmin uygulanması için bölgenin Turizm Bölgesi ilan edilmesinin bilimsel verilerinin ortaya konulmasıyla, Turizm Bölgesi ilan edilmemesi için bir sebep bulunmadığı açıklandı. (Faruk Ceylan) 

Hiç yorum yok: